להסיר את המודעות כיף מתמיד (דרך ידנית)

כיף מתמיד

כיף מתמיד זה פרסום. עליך למחוק כדי למנוע בעיות חמורות יותר. בדרך כלל, התוכנית עלולה לגרום הניתובים מחדש שישנם, כל סוגי פרסום, הלאה. בהמשך למצוא מידע מועיל להסיר מודעות מתמדת כיף מלא.