Loại bỏ của tôi làm sạch PC bước

Làm sạch máy tính của tôi – Nó là cái gì? Làm sạch máy tính của tôi được coi là một loại chương trình không mong muốn tiềm tàng (CHÓ CON). Nó có thể lây nhiễm tất cả các loại trình duyệt, chẳng hạn như Microsoft Edge, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox và Safari thậm chí. Những gì nó đã thực hiện là để hiển thị gây phiền nhiễu... Tiếp tục đọc