Loại bỏ các download.com-ltd.net virus từ máy tính

Download.com-ltd.net

Download.com-ltd.net is a new program. Trên nháy mắt đầu tiên, giao diện của ứng dụng có thể có vẻ thú vị và thậm chí thân thiện. Bạn có thể nghĩ rằng đó là một công cụ hữu ích và tiện ích tốt nếu bạn quyết định để tải về một số chương trình. Nhưng, you should know that the major goal of this application is … Tiếp tục đọc